2 6 opacity
 • Byggnadsplåt
  Slideshow
 • Omläggning av tak
  Slideshow
 • Rostfria arbeten
  Slideshow

Arbetspolicy

 • Kvaliteten på arbetsmiljön för personalen skall ligga på en hög nivå, så att människan, vår viktigaste resurs, trivs och fungerar väl i sitt arbete och kan erbjudas en stimulerande arbetsmiljö både i egna lokaler och ute på projekt.
 • Arbetsmiljön skall vara säker och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde och baseras på framtagen jämställdhetsplan.
 • Vårt förebyggande arbete med riskanalyser enligt BAS P & U (planering & utförande) i kombination med hög kunskapsnivå och personligt ansvar hos varje medarbetare skapar trygghet på våra arbetsplatser.
 • Vi har genom SAM gått igenom verksamheten och inventerat samt identifierat de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna bedöms utefter allvarlighetsgrad.
 • Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i vår verksamhetsplanering. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor ska finnas tillgängliga på varje nivå i vårt företag.
 • Vi skall verka för en sund arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö för samtliga medarbetare och samarbetspartners.
 • Vi skall verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.

Kontaktuppgifter

NORRKÖPING
Zinkgatan 4
Tel: 011- 16 14 79

foretagarelogga
aaa_cmyk