K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping

Ditt Företag i Framtiden

Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet och servicegrad i alla våra åtaganden.

Kvalitetspolicy

  • Med återkommande egenkontroller vid våra arbeten säkerställer vi våra långsiktiga relationer med våra kunder både digitalt och manuellt.
  • Bred kompetens och förmåga att lösa kundernas problem ställningar i eget hus i kombination med hantverkskunnande på spetsdelar, ger kunderna trygghet att använda oss för innovativa ekonomiskt anpassade lösningar.
  • Vi säkerställer EN 3834 samt EN 1090 utifrån satta rutiner och manualer.
  • Vi säkerställer våra leveranstider genom kvalitetssäkrade rutiner för egenkontroller och optimal projektuppföljning.
  • Genom vår specialanpassade Filemaker databas säkerställer vi spårbarheten och flödet på alla nivåer i företaget.
  • Skotta säkert, ID 06 och övriga branschspecifika intygskrav är systematiskt säkerställda genom våra långsiktiga kompetensplaner i företaget och årliga uppföljningar.