K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping

Ditt Företag i Framtiden

Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet och servicegrad i alla våra åtaganden.

CNC-skärning

I vårt CNC-styrda plasmaskärbord kan vi med precision skära ut alla möjliga detaljer! Kan vara enklare detaljer till stålstommar eller varför inte er företagslogo? Vi har haft kunder med udda idéer där vi tillsammans utvecklats en färdig produkt som oftast blev bättre än vad kunden föreställt sig. Då blir vi både stolta och ödmjuka. Naturligtvis är vi helt självförsörjande vad gäller alla detaljer i våra bygguppdrag.