K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping

Ditt Företag i Framtiden

Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet och servicegrad i alla våra åtaganden.

Miljöpolicy

  • Vi bygger förtroende genom en öppen dialog om vårt miljöarbete i alla våra projekt och regelbundna genomgångar på alla nivåer i företaget utifrån uppsatta kriterier för miljöstation.
  • Vi följer gällande lagar, och arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan och bedömer i förväg effekter av nya tjänster vid våra lösningar inom Svets, Smide & Plåtarbeten.
  • Vi arbetar för att minimera bränslepåverkan till och från våra uppdrag genom att successivt tillföra miljöbilar till vår organisation.
  • Vi har utrustat all personal med Iphone:s för att möjliggöra att hitta färdvägar för bästa miljöbelastande färd till och från uppdrag samt minska pappersåtgången vid vårt dagliga arbete vid upprättande av ordrar och fakturor.
  • Återanvändning av skrot ser vi som en självklarhet i alla våra projekt.
  • Vi har som rutin att säkerställa vårt avfall på alla våra entreprenadsprojekt.