K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping

Ditt Företag i Framtiden

Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet och servicegrad i alla våra åtaganden.

Byggnadsplåt

Inget hus är det andra likt. Tak, trappor, garneringsarbeten, detaljer och plåtarbeten blir därför allra bäst när de tillverkas med millimeterprecision av engagerade hantverkare. På K.G Hjelmgrens Plåtslageri hittar du just sådana hantverkare som sätter en stolthet i hantverket.

Vi åtar oss både totalentreprenader och uppdrag som underleverantör. Vi gör allt inom byggnadsplåt och i alla förekommande material. Genom att själva utföra noggranna mätningar hos dig är det enkelt för oss att producera alla detaljer och plåtar i vår välutrustade verkstad och sedan montera allt vid rätt tillfälle. Eftersom vi har egna väderskydd arbetar vi året runt.

Våra skräddarsydda garneringsarbeten hållet uppemot 70 år så därför är vi petiga med millimeterna. Bandtäckningar och kassettfasader som vi utför på större fastigheter och villor tillverkas också i verkstaden för att sedan monteras året runt.