2 6 opacity
 • Byggnadsplåt
  Slideshow
 • Omläggning av tak
  Slideshow
 • Rostfria arbeten
  Slideshow

Kvalitetspolicy

 • Med återkommande egenkontroller vid våra arbeten säkerställer vi våra långsiktiga relationer med våra kunder både digitalt och manuellt.
 • Bred kompetens och förmåga att lösa kundernas problem ställningar i eget hus i kombination med hantverkskunnande på spetsdelar, ger kunderna trygghet att använda oss för innovativa ekonomiskt anpassade lösningar.
 • Vi säkerställer EN 3834 samt EN 1090 utifrån satta rutiner och manualer.
 • Vi säkerställer våra leveranstider genom kvalitetssäkrade rutiner för egenkontroller och optimal projektuppföljning.
 • Genom vår specialanpassade Filemaker databas säkerställer vi spårbarheten och flödet på alla nivåer i företaget.
 • Skotta säkert, ID 06 och övriga branschspecifika intygskrav är systematiskt säkerställda genom våra långsiktiga kompetensplaner i företaget och årliga uppföljningar.

Kontaktuppgifter

NORRKÖPING
Zinkgatan 4
Tel: 011- 16 14 79

foretagarelogga
aaa_cmyk