2 6 opacity
 • Byggnadsplåt
  Slideshow
 • Omläggning av tak
  Slideshow
 • Rostfria arbeten
  Slideshow

Miljöpolicy

 • Vi bygger förtroende genom en öppen dialog om vårt miljöarbete i alla våra projekt och regelbundna genomgångar på alla nivåer i företaget utifrån uppsatta kriterier för miljöstation.
 • Vi följer gällande lagar, och arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan och bedömer i förväg effekter av nya tjänster vid våra lösningar inom Svets, Smide & Plåtarbeten.
 • Vi arbetar för att minimera bränslepåverkan till och från våra uppdrag genom att successivt tillföra miljöbilar till vår organisation.
 • Vi har utrustat all personal med Iphone:s för att möjliggöra att hitta färdvägar för bästa miljöbelastande färd till och från uppdrag samt minska pappersåtgången vid vårt dagliga arbete vid upprättande av ordrar och fakturor.
 • Återanvändning av skrot ser vi som en självklarhet i alla våra projekt.
 • Vi har som rutin att säkerställa vårt avfall på alla våra entreprenadsprojekt.

Kontaktuppgifter

NORRKÖPING
Zinkgatan 4
Tel: 011- 16 14 79

foretagarelogga
aaa_cmyk